lördag 16 april 2016

Årsmötet 2016

Foto: Jan Björnehaag, Jan Brügge och Kalle Svensson:
VÄLKOMNA OMBORD!
Biljettutdelning av Janne
Mera biljetter av Peder


Ordföranden Torkel ledde årsmötet

Till bords
Till bords

Kaptensfrukost lurar under de rostfria bunkarna!

Ordförande Torkel Bodin 
Förrätt på middagen - sill!


Glada sjökaptenerTvå glada mästerlots pensionärer
Bohus-Malmön-Stallebrottet scen skådespelande mästerlots!


Två glada pensionerade mästerlotsar från Marstrands lotsstation


Revisorn läser revisionsberättelsen - som godkändes med acklamation! 

Föreningens kassör som ser till att det finns pengar till nästa års resa!


Föreningens nyvalda suppleant

Föreningens ordförande Torkel BodinEn pensionerad Ektanks kapten från Uddevalla!Kalle Svensson, befälhavare på Stena Jutlandica.

Fotografen fotograferar.....